Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING KEEP DANCIN

Keep Dancin is een initiatief van Start Moovin B.V, gevestigd aan de Kievitsven 26, 5249 JJ, Rosmalen, (KvK 77234065)

Steun jouw favoriete festival of organisatie en blijf dansen.

Donateurs

1. Je kunt via de website van Keep Dancin heel gemakkelijk jouw favoriete festival en/of organisatie vinden. Kun je niet vinden wat je zoekt? Het is helaas niet mogelijk om een festival of organisatie toe te voegen waar je niet werkzaam bent, maar je kunt wel de betreffende organisatie inlichten zodat zij zichzelf kunnen aanmelden.

2. Zodra je jouw favoriete festival of organisatie hebt gekozen kun je een bedrag naar keuze doneren. Alle kleine beetjes helpen en een ogenschijnlijk klein gebaar kan al van grote invloed zijn. Vul je gegevens in en kies voor een betaling via Mollie, onze payment service provider.

3. Het is mogelijk om je e-mailadres achter te laten tijdens het doneren. Indien gewenst geven we deze door aan de betreffende organisatie van jouw donatie. Zij kunnen dan, indien ze daarvoor kiezen, jou benaderen over een eventuele tegenprestatie. Let wel, een donatie staat niet (per se) gelijk aan een tegenprestatie vanuit het festival of de organisatie.

4. De betaling van jouw donatie gaat via Mollie direct naar het betreffende festival of de betreffende organisatie. Je donatie zal dus nooit in handen komen van Keep Dancin. Naast de donatie zelf zullen er enkel en alleen eventuele transactiekosten bijkomen. Keep Dancin is een initiatief zonder winstoogmerk en ontvangt dus geen vergoeding per donatie, of op welke manier dan ook.

5. Keep Dancin fungeert enkel als tussenpersoon om de donaties aan festivals en/of aanverwante bedrijven te bewerkstelligen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een wel toegezegde, maar niet geleverde tegenprestatie. Daarnaast zal zij zich inzetten om stapsgewijs iedere organisatie te verifiëren. Keep Dancin is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verlies van donaties, indien deze om welke reden dan ook niet aan de juiste organisatie zijn toegekend.

6. Keep Dancin verwerkt jouw overige persoonsgegevens (naam en e-mailadres) enkel om jouw donatie te verwerken en registreren. Wij bewaren deze gegevens zeven jaar conform de wettelijke bewaartermijn. Jouw gegevens worden ook verwerkt door onze betalingsprovider Mollie. Wij verstrekken jouw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.

7. Je hebt de volgende rechten:

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je ze kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt je rechten uitoefenen door contact op te nemen met info@keepdancin.nl. Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze ook via dit e-mailadres indienen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

FESTIVALS EN ORGANISATIES

1. Indien je mee wilt doen aan Keep Dancin kun je jouw festival of organisatie via onze website hier registreren. Iedere aanvraag wordt door ons behandeld en zal, na goedkeuring, op de website verschijnen.

2. Een tegenprestatie leveren aan de donateur is volledig optioneel. Mocht je ervoor kiezen een tegenprestatie te leveren (bijvoorbeeld: een toegangsbewijs of een consumptie), houd er dan rekening mee dat dit een BTW-prestatie is waarover BTW moet worden afgedragen.

3. Keep Dancin fungeert enkel als tussenpersoon om de donaties aan festivals en/of aanverwante bedrijven te bewerkstelligen, de donaties worden door de individuele donateurs aan de festivals en organisaties gedaan. Je bent als festival of organisatie zelf verantwoordelijk voor opgave van de donaties bij de belastingdienst.